ماه: شهریور ۱۳۹۷

آپدیت رایگان ۹ شهریور ۱۳۹۷ انتی ویروس نود ۳۲

آپدیت نود ۳۲ رایگان ۹ شهریور ۱۳۹۷ – اپدیت رایگان نود ۳۲ و یوزرنیم و پسورد امروز نود ۳۲ و لایسنس های جدید و رایگان نود ۳۲. اپدیت ۹ شهریور ۱۳۹۷ نود ۳۲ ، یوزر پسورد ۹ شهریور ۱۳۹۷ نود ۳۲ و لایسنس ۹ شهریور ۱۳۹۷ انتی ویروس نود ۳۲ برای ورژن ۴،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰ و ۱۱

آپدیت رایگان ۸ شهریور ۱۳۹۷ انتی ویروس نود ۳۲

آپدیت نود ۳۲ رایگان ۸ شهریور ۱۳۹۷ – اپدیت رایگان نود ۳۲ و یوزرنیم و پسورد امروز نود ۳۲ و لایسنس های جدید و رایگان نود ۳۲. اپدیت ۸ شهریور ۱۳۹۷ نود ۳۲ ، یوزر پسورد ۸ شهریور ۱۳۹۷ نود ۳۲ و لایسنس ۸ شهریور ۱۳۹۷ انتی ویروس نود ۳۲ برای ورژن ۴،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰ و ۱۱